April 22, 2022


Tervehdys! Olen Ninchat-kevytbotti ja haluaisin tulla teille töihin. En ole mikä tahansa tavan pönöttäjä, vaan notkea palveluammattilainen, joka taipuu vaativampaankin toimintaan toiveidesi mukaan. Olen myös valmis aloittamaan pikaisella aikataululla - jo kesäksi olen täysin toimintavalmis. Parhaimmillani olen silloin, kun muut jo lähtevät kotiin tai nukkuvat. Minä palvelen väsymättä asiakkaita kellon ympäri, ohjaan oikean tiedon luo tai kerään yhteystietoja.

Olen verraton apu nopeuttamaan asiakaspalvelua

Vahvuuksiini kuuluu vastaaminen asiakkaiden usein kysymiin kysymyksiin. Osaan ohjata heidät oikean tiedon luo vain yhden napin painalluksella, kunhan tieto on olemassa kotisivuilla tai muuten saatavilla. Vahvana tiimipelaajana pystyn ohjaamaan asiakkaan myös ihmiskollegalleni silloin, kun siihen on tarvetta. Kerään asiakkaan taustatiedot ennen kuin siirrän hänet ihmiselle, joka saa heti tarvittavat tiedot käyttöönsä. Jos on tarvetta, niin tunnistan asiakkaan erilaisten tunnistautumispalvelujen, kuten Suomi.fi, avulla. Ihmisten lisäksi teen myös mielelläni yhteistyötä AI/NLP-bottien kanssa. Lisäksi voin haastatella yhteystietoja myöhempää yhteydenottoa varten, jos satunkin olemaan ainoa paikalla oleva asiakaspalvelija.

Olen myös hyvä käsittelemään materiaalitilauksia, lähetteitä tai vaikka reseptin uusintapyyntöjä. Avullani automatisoit asiakaspalvelusi niiltä osin, kun se on tarpeellista sen tasoa menettämättä.

Esimerkkejä ja työnäytteitä kyvyistäni

SOS-Lapsikylä, Letschat.fi

Autan ukrainalaisia 7-17-vuotiaita lapsia ja nuoria saamaan yhteyden turvalliseen aikuiseen ja puhumaan mieltä painavista asioista. Päivystän chatissa ja ohjaan lapsen tai nuoren ihmiskollegalleni, jonka kanssa hän voi keskustella anonyymisti omalla kielellään.


SYNLAB

Työskentelen vastaanottoapulaisena SYNLABin chatissa. Minulta kysytään usein laboratoriokokeisiin ja kuvantamiseen liittyviä asioita, joissa olenkin todella hyvä neuvomaan. Osaan myös auttaa ajanvaraukseen, kuten varatun ajan siirtämiseen ja perumiseen liittyvissä kysymyksissä. Olen tehokas tiedottaja ja pystyn kertomaan helposti ja nopeasti esimerkiksi tutkimustulosten saatavuuteen ja sijaintiin liittyviä asioita. Myös kaikenlaiset ohjeet kuuluvat erityisosaamiseeni.


HUS Oirenavigaattori

Työskentelin neuvontatehtävissä 2019-2021 HUS:n Lastentalossa. Autoin asiakkaita lasten yleisiin sairauksiin liittyvissä kysymyksissä tarjoamalla heille nopeita vastauksia usein kysyttyjen kysymysten muodossa. Ohjasin asiakkaita myös tarvittaessa ihmiskollegalle.

Osaamiseni pähkinänkuoressa

Ihmiskollegat voivat keskittyä vaativiin asiakaspalvelutilanteisiin, kun minä hoidan usein kysytyt kysymykset. Palvelut löytyvät helposti yhdellä silmäyksellä, kun minä tarjoilen tärkeimmät tiedot suoraan asiakkaan saataville. Toimin joustavasti niin tunnistautumispalveluiden kuin AI-bottienkin kanssa. Palvelen asiakkaita väsymättä kaikkina vuorokauden aikoina, myös silloin, kun ihmiskollegat ovat lomalla.

Saat minuun yhteyden sähköpostilla sales@ninchat.com

Liitteenä CV:ni.

April 6, 2022


Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tavoitteena on kehittää digitaalisia palveluita voimakkaasti ja asiakaslähtöisesti tulevina vuosina. Vuonna 2020–2021 toteutetun chat-pilotoinnin tuloksena yli 100 sote-alan ammattilaista käyttää nyt Ninchatin räätälöityjä etäpalveluita sujuvoittamaan työntekoa ja asiakaspalvelua. Tietoturvallinen ratkaisu todettiin pilotoinnissa helppokäyttöiseksi ja asiointi miellettiin useassa tilanteessa nopeammaksi kuin puhelimitse hoidettuna. Digipilotteja toteutettiin nuorten, perheiden ja mielenterveysyksiköiden kanssa.

Joulukuussa pidetyssä Ninchat Sessions @ Slush -tapahtumassa Reetta Mathier Kanta-Hämeen keskussairaalasta kertoi Hämeen liiton koordinoimasta digipilotista. Laajasti toteutettuun pilottiin osallistuivat Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen seudun terveyskeskus, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hattula, Janakkala ja Kanta-Hämeen keskussairaala. Chat- ja videovastaanotot sekä vahva tunnistautuminen otettiin käyttöön lasten, nuorten ja perheiden terveyspalveluissa sekä mielenterveyspalveluissa. Laajasti sairaanhoitopiirin eri palveluissa toteutetussa pilotissa saatiin kerättyä suuri määrä kehittämistyötä tukevaa dataa.

Räätälöidyt etäpalvelu integroitiin palveluprosesseihin seuraavasti:

KHSHP: Äitiyspoliklinikan ajanvaraus

Hämeenlinna: Hämeenlinnan terveyspalvelut ja Ankkuri-tiimi

Janakkala: Äitiys- ja lastenneuvola

Hattula: Lapsiperheet sekä sosiaalityö aikuiset ja työllisyyspalvelut

FSHKY: Palveluohjaus ja Nuorten aikuisten sosiaalityö

RSTKY: Mielenterveys- ja päihdeyksikkö sekä Kuntoutus- ja terapiayksikkö

Reetta Mathier esitteli Kanta-Hämeen chat-pilotoinnin joulukuussa pidetyssä Ninchat Sessions @ Slush -tapahtumassa.

Tunnistetut digitaaliset terveyspalvelut käyttöön

Sote-palveluiden turvallinen käyttö vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen kytkennän. Esimerkiksi äitiyspoliklinikan ajanvarauksen chat upotettiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sähköiselle asiointikanavalle, Oma Raittiin, jonne kirjaudutaan vahvasti tunnistautuneena. Etäasiointi voitiin myös aloittaa tunnistautumisella ennen siirtymistä chattiin tai video-chattiin.

Vahvaa tunnistautumista käytettiin eri tavoin pilottihankkeen aikana ja kehitystarpeena nousi vahvan tunnistautumisen hyödyntäminen kesken asioinnin. Pilotin jälkeen tämä uusi toiminnallisuus otettiin laajasti käyttöön monessa organisaatiossa. Myös sisäisen konsultaatio-chatin kehittämistä on jatkettu. Ajatuksena on, että erikois- ja yleislääkärit voisivat konsultoida toisiaan sujuvasti etänä. Kevytbottia voidaan hyödyntää haastattelemaan yleislääkäriä, jolloin erikoislääkäri saa nopeammin tarvittavat tiedot, kuten asiakkaan henkilötunnuksen, ja pystyy perehtymään kokonaisuuteen nopeammin.

Ninchatin toimitusjohtaja Ville Mujunen kommentoi: “Tarjosimme avaimet käteen mallilla toteutettuja pilotteja eri yksiköille ja Kanta-Häme pilotoi riittävän isosti eri palveluita, jotta hyödyt saatiin esiin. Kokemukset erityyppisistä palveluista antavat myös hyvät lähtökohdat tulevaisuuden palvelujen kehittämiseen. ”

Chattien käytöstä saatiin kerättyä valtava määrä tietoa, Reetta Mathier kommentoi. Jokaisessa toteutuksessa tallennettiin muun muassa keskimääräiset keskusteluajat, keskustelujen määrät, kellonajat, kesto, tippuneet asiakkaat, odotusajat sekä asiakkaiden palaute tyytyväisyydestä. Kerätty data ja käyttäjien kokemukset ovat olleet arvokasta tietoa, kun pilotin tuloksena on laajennettu etäpalveluiden käyttöä sekä edelleen kehitetty toteutuksia.

Huomaamatonta ja sujuvaa asiointia

Palvelut olivat avoinna vaihtelevasti tarpeen mukaan. Kävijämäärä oli tasainen ja 72 % asiakkaista antoi palvelusta arvion. Näistä 100 % oli positiivisia. Asiakkaiden antama positiivinen palaute kertoo ammattilaisten kyvystä sisällyttää uusia palveluita sujuvasti olemassa oleviin palvelumalleihin. 

Ammattilaiset kokivat chat-työskentelyn useassa tilanteessa sujuvampana ja nopeampana kuin puhelimen välityksellä tapahtuvan asioinnin. He myös korostivat tekniikan toimivuuden tärkeyttä. Ninchatin tarjoama sisäinen tukikanava ammattilaisille koettiin erittäin käteväksi ja nopeaksi tavaksi saada apua mahdollisissa teknisissä haasteissa. Ninchatin tukikanavilla päivystää laaja tiimi, jonka ansiosta reaktioaika on nopea ja kanavalla voi kysyä apua mihin tahansa etäpalveluun liittyvään asiaan.

Pilotin aikana esiin nousi tarve vahvan tunnistautumisen kytkemiseen eri tilanteissa. Tämän koettiin sujuvoittavan sekä asiakkaiden asiointia, että ammattilaisten työntekoa. Reetta Mathier mainitsi esimerkin, jossa asiakas tunnistettaisiin kesken chatin ja näin voitaisiin määrätyllä raskausviikolla tehtävän ultran myöhästymisen vaikutukset arvioida sekä jatkotoimenpiteistä sopia suoraan chatissa lääkärin kanssa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on jatkanut pilotin aikana toteutettujen etäpalveluiden käyttöä. Kerättyjen tietojen ja kokemuksien tukemana on palveluita myös kehitetty ja räätälöityjä ratkaisuja lisätty. Muun muassa kevytbotin hyödyntäminen on parantanut tiedonsaannin nopeutumista ja auttanut asiakkaiden palvelupolkujen lyhentämisessä. Sujuva asiointi tukee ammattilaisten työntekoa ja asiakkaiden tiedon saantia.


February 22, 2022

 

Remote therapy is a flexible digital service that allows quick and low-threshold access to care. Typical uses of remote services are short- and long-term types of therapy and various doctor and nurse appointments. With Ninchat, you can arrange your remote consultations easily and securely.

Access your appointments easily and securely

The consultation begins with a link received by email that leads to the strong identification of the customer. Alternatively, the service may also be available on the health care provider's website via sign-in.

Chat and video appointments can be conducted either as scheduled or on-call appointments. It is possible to add pre-information and symptom surveys. In addition to the Suomi.fi (a strong identification service in Finland), it is possible to also use other authentication services in Ninchat’s chat, bot, and video messaging solutions. 

If needed, you can integrate Ninchat into your current appointment scheduling system.

Advantages of remote therapy

Telemedicine benefits especially customers who have a long distance to their nearest consultation. Long distances increase the threshold for seeking help. Reaching the appointment can be time-consuming. It can also become expensive or even impossible due to the lack of transportation. When using remote therapy, the customer does not have to leave their home for the meeting. They can choose to sit comfortably on their sofa and begin the appointment with a computer or a smartphone.

Remote therapy does not require physical presence. The customer can choose the location that suits them best for participating in the appointment. The comfort of your home can increase the sense of security and remove barriers to participation. Remote services also improve the efficiency of the organization. And it is possible to optimize the service to benefit both the customers and the professionals.

Recently Yle, the Finnish media company, published an article (in Finnish) about perceived customer experience with remote therapy services.

When is remote therapy used?

There are many alternatives when and how to use remote solutions for therapy. You can apply it to both short- and long-term therapy, as well as for rehabilitation and physiotherapy. Hybrid therapy where face-to-face and remote appointments are combined is also possible. In addition, telemedicine used for follow-up visits is steadily growing.

Different nurse and doctor's appointments are also possible to carry out remotely. For example, occupational health and diabetes appointments have been conducted remotely by several hospital districts and private sector operators.

Offer your remote therapy services easily with Ninchat

Ninchat's chat and video consultation platform enable smooth and secure digital services for customers and professionals. With Ninchat, it is quick and easy to start using your remote therapy service. Your team will receive practical training on using the platform as a professional. After the training, they are ready to open the appointment and receive customers securely online. At Ninchat, we also offer comprehensive and continuous technical support for your remote services.

The valuable work mental health associations provide

Yle lists, in their article, entities that do preventive mental work and help individuals with various mental wellbeing issues. For example, the Sekasin-chat is a popular service for young people aged 12-29 that runs on the Ninchat platform.

Satu Raappana from the Sekasin Collective that operates the highly successful Sekasin-chat recently visited the Ninchat Sessions event. She talked in her presentation about how the work they do, using Ninchat, supports the well-being and resilience of young people. You can find Satu’s interesting interview and presentation (in Finnish) here


February 10, 2022

 

Etäterapia on joustava digitaalinen palvelumuoto, joka mahdollistaa nopean vastaanotolle pääsyn matalammalla kynnyksellä. Tyypillisiä palvelun käyttökohteita ovat sekä lyhyt- että pitkäkestoiset terapiamuodot ja erilaiset lääkärin ja hoitajan vastaanotot. Ninchatin avulla järjestät etävastaanotot helposti ja tietoturvallisesti.

Helposti ja tietoturvallisesti vastaanotolle

Vastaanotto alkaa asiakkaan vahvalla tunnistamisella lähetetyn vastaanottolinkin kautta tai palvelu voi myös olla tarjolla terveyspalveluntarjoajan omalla verkkosivulla kirjautumisen takana.

Chat- ja videovastaanotot voivat olla ajanvarauksellisia tai päivystyksellisiä. Molempiin vastaanottotyyppeihin voi myös lisätä esimerkiksi esitieto- tai oirekyselyn. Ninchatin chat- ja videovastaanottohin voi liittää Suomi.fi-tunnistautumispalvelun tai muun käytössä olevan tunnistautumispalvelun. 

Ninchat voidaan myös yhdistää organisaatiossa jo käytössä olevaan ajanvarausjärjestelmään, tai jos omaa ajanvarausjärjestelmää ei ole, niin ajanvarauksellisten vastaanottojen käyttöönotto on myös mahdollista esimerkiksi yhteistyökumppanimme Vihdan avulla.

Etäterapian hyödyt

Etäterapia hyödyttää etenkin asiakkaita, joilla on pitkä matka lähimmälle vastaanotolle. Pitkät välimatkat nostavat kynnystä lähteä hakemaan apua, sillä sen lisäksi, että vastaanotto vie aikaa, se saattaa myös tulla kalliiksi tai käydä mahdottomaksi kulkuvälineen puuttumisen takia. Etäterapiaan ei tarvitse erikseen lähteä, vaan riittää, kun istuu mukavasti kotisohvalle ja aloittaa tapaamisen tietokoneella tai puhelimella.

Etäterapiavastaanotto ei vaadi fyysistä läsnäoloa vastaanottotilassa. Asiakas voi itse valita hänelle parhaiten sopivan paikan osallistua keskusteluun, mikä voi lisätä hänen turvallisuuden tunnettaan ja poistaa osallistumisen esteitä. Toisaalta etäpalvelut parantavat myös organisaation tehokkuutta, kun samalla rahalla pystytään tuottamaan enemmän palveluita.

Ylen tekemässä haastattelussa kerrotaan lisää asiakkaiden kokemuksia etäterapian hyödyistä.

Mihin etäterapiaa voidaan käyttää?

Etäterapialla on lukuisia käyttökohteita. Lyhytterapian lisäksi se sopii myös pidempiin terapioihin, sekä erilaisiin kuntoutuksiin ja fysioterapiaan. Myös yhdistelmät, joissa osa terapiasta toteutetaan etänä ja osa kasvotusten läsnätapaamisena, ovat mahdollisia. Etäterapiaa käytetään enenevässä määrin myös seurantakäynneillä.

Näiden lisäksi erilaiset hoitajan ja lääkärin vastaanotot on mahdollista toteuttaa etävastaanottona. Esimerkiksi työterveys- ja diabetesvastaanottoja on tehty useissa sairaanhoitopiireissä ja yksityisellä sektorilla.

Ninchatin avulla etäterapiapalveluiden tarjoaminen on helppoa

Ninchatin chat- ja videovastaanotot mahdollistavat sujuvan ja tietoturvallisen asioinnin niin asiakkaalle kuin ammattilaisellekin. Vastaanotto on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Asiantuntijat perehdytetään aina chat- ja videovastaanoton toimintoihin, jonka jälkeen he ovat valmiit vastaanottamaan asiakkaita normaaliin tapaan. Ninchat tarjoaa myös tukea ammattilaisille suoraan tuotteen sisällä.

Järjestöt mukana tekemässä arvokasta mielenterveystyötä

Yllä mainitussa Ylen haastattelussa on listattu tahoja, jotka auttavat ja ennaltaehkäisevät mieltä painavissa ongelmissa. Sekasin-chat on 12-29-vuotiaille nuorille suunnattu suosittu palvelu, joka toimii Ninchatin alustalla. 

Satu Raappana Sekasin-chatia ylläpitävästä Sekasin-kollektiivista vieraili hiljattain Ninchat Sessionsissa kertomassa siitä, miten Sekasin-kollektiivin tekemä työ vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Löydät Sadun mielenkiintoisen haastattelun ja esityksen täältä

January 11, 2022


Ninchat ja Vihta tarjoavat yhteistyössä ajanvaraukselliset chat- ja videovastaanotot organisaatiollesi. Ajan varaaminen ja vastaanotoille saapuminen on helppoa ja tietoturvallista sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta. Toiminnot on integroitu niin, ettei se näy asiakkaalle, mutta taustalla Vihta hoitaa ajanvaraukseen liittyvät toiminnot ja Ninchat vastaanotot.

Tehokkuutta ja käytettävyyttä etävastaanotoille

Ninchatin ja Vihdan yhteistyössä tuottamat ajanvaraukselliset chat- ja videovastaanotot tuovat tehokkuutta mahdollistamalla kaikki toiminnot yhdeltä luukulta. Aikaa säästyy sekä käyttöönottovaiheessa että vastaanotoilla, kun kokonaisuus toimitetaan kerralla ja eri toiminnot ovat keskenään yhteensopivia.

Helppo ajanvaraustoiminto asiakkaalle ja ammattilaiselle

Ajanvaraus toimii palveluntarjoajan omilla kotisivuilla millä tahansa laitteella ja kaikkina vuorokauden aikoina. Asiakkaan on helppo muuttaa tai perua varaus tarvittaessa varausvahvistuksen mukana tulevan koodin avulla. Ammattilainen voi hallinnoida kaikkea ajanvaraukseen liittyvää oman käyttöliittymänsä avulla, kuten luoda palveluja, toimipisteitä tai ajanvarauskirjoja ja -tapahtumia.Hoitajan tai lääkärin videovastaanotto

Asiakas kirjautuu etävastaanotolle ajanvarausvahvistuksen mukana tulleen linkin kautta. Ennen chatin alkamista voidaan pyytää asiakkaalta henkilöllisyyden varmennus joko hyödyntäen asiakassivuston omaa tunnistautumista tai Ninchatiin helposti liitettävän Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Vastaanotto voi haluttaessa alkaa anonyyminä ja tunnistautumista voi pyytää myös keskustelun aikana. Chatin alussa on mahdollista tehdä asiakkaan alkuhaastattelu nopeuttamaan vastaanottoa ja ammattilaisen ajan säästämiseksi.

Vastaanotto voidaan käydä teksti-chatissa tai videolla, joka voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa myös keskustelun aikana. Videovastaanoton aikana säilyy mahdollisuus teksti-chatin käyttöön. Molemmilla vastaanotoilla voidaan jakaa tiedostoja, kuten potilasohjeita tai muita tarpeellisia asiakirjoja. Myös ruudun jakaminen on mahdollista. Vastaanoton päättyessä asiakkaalle voidaan esittää loppukysely ja tyytyväisyysmittaus, jonka avulla saadaan kerättyä arvokasta tietoa palvelun kehittämiseen.Tilastot antavat kuvan vastaanottojen toiminnasta

Ninchatin chateista ja videovastaanotoista on aina saatavilla kattavat tilastot. Niistä voi tarkistaa esimerkiksi keskustelujen kestot, asiakastyytyväisyyden, palvelutason tai käytetyn ajan aihealueittain.

Ninchatin ja Vihdan ajanvaraukselliseen vastaanottoon voidaan liittää helposti Suomi.fi-tunnistautuminen, jonka avulla kuntatoimijat voivat turvallisesti palvella asiakkaita myös henkilökohtaisissa asioissa.

Tämä blogiteksti on kirjoitettu Ninchat & Vihta Roadshow'n inspiroimana. Kyseessä on syksyllä 2021 alkanut virtuaalinen kiertue, jossa kerroimme toteuttamistamme ajanvarauksellisista chat- ja videovastaanotoista ja esittelimme palveluita niiden oikeissa asiakasympäristöissä. Kevään 2022 kiertueesta löytyy lisätietoa täältä.


November 23, 2021
Suomi.fi-tunnistautumispalvelu mahdollistaa vahvan tunnistautumisen organisaation digitaalisiin palveluihin. Ninchatin palvelut on mahdollista kytkeä Suomi.fi-palveluun, jolloin julkishallinnon chat-palvelut ovat käytettävissä tietoturvallisesti ja helposti.

Mikä suomi.fi-tunnistautuminen on?

Suomi.fi on vahvan sähköisen tunnistautumisen palvelu, jossa asiakkaat voivat tunnistautua ja organisaatiot tunnistaa asiakkaansa helposti ja tietoturvallisesti. Tunnistautumista vaaditaan palveluissa, joissa käsitellään asiakkaan henkilötietoja, esim. terveydenhuollon palveluissa tai järjestöjen tuottamissa henkilökohtaisissa palveluissa. Asiakkaan henkilöllisyys todennetaan esimerkiksi pankkitunnusten avulla. 

Suomi.fi-tunnistautuminen on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioille, ja sen tarjoaa Digi- ja väestötietovirasto. Palvelun käyttöönotto onnistuu tekemällä käyttölupa- ja tietolupapyynnön DVV:lle.

Ninchat tukee myös asiakkaan omia tunnistautumisratkaisuja. Ninchat välittää tunnistautuneen asiakkaan tiedot salatusti ammattilaiselle.

Suomi.fi-tunnistautuminen ennen asiointia ja sen aikana

Suomi.fi-tunnistautuminen voidaan tehdä joko ennen asiointia, tai sen aikana. Ennen asiointia tehtävä tunnistautuminen alkaa tunnistautumispyynnöllä, jolloin asiakas ohjataan Suomi.fi-tunnistautumispalveluun, missä hän varmistaa henkilöllisyytensä pankkitunnisteella tai mobiilivarmenteella. Onnistuneen kirjautumisen jälkeen hänet ohjataan chattiin tai vastaanotolle. 

Tunnistautuminen on mahdollista myös kesken chat-vastaanoton. Tällöin asiointi aloitetaan anonyymisti, ja tarpeen vaatiessa asiantuntija pyytää asiakasta tunnistautumaan. Tätä on hyödynnetty muun muassa neuvolapalveluissa.

Asiantuntija voi seurata asiakkaan tunnistautumisen edistymistä, hän saa tiedon tunnistautumisen aloittamisesta ja siitä, että se on suoritettu loppuun tai keskeytynyt.

May 24, 2021Chatbot on monipuolinen apuväline vastaanotoilla ja asiakaspalvelussa. Sen avulla voit parantaa asiakaskokemusta ja ohjata asiakkaan tiedon luo nopeasti ja helposti. 

Mikä on chatbot?

Chatbot on chattiin asennettava lisäosa, jonka avulla voidaan vastata tavanomaisiin kysymyksiin ilman tarvetta puhua asiakaspalvelijan kanssa. Sen tarkoituksena on auttaa asiakasta ja asiantuntijaa silloin, kun kyseessä on yksinkertainen kysymys, mihin on helppo antaa yksiselitteinen vastaus ilman tulkintaa. Chatbot on erinomainen apu esimerkiksi asiakkaan taustatietojen keräämiseen.

Ninchatin chatbotissa usein kysytyt kysymykset voidaan nostaa chat-ikkunaan, jolloin ne ovat helposti saatavilla milloin tahansa.

Chatbottiin voidaan asettaa valmiita kysymyksiä ja vastauksia. Kun asiakas huomaa kysymykseensä löytyvän valmiin vastauksen, hän voi klikata chat-ikkunassa olevaa linkkiä ja saada vastauksen heti. Jos valmis vastaus ei riitä, voi asiakas puhua ammattilaisen kanssa. Valmiita vastauksia käyttämällä saadaan kustannussäästöjä, kun asiantuntijoiden aikaa säästyy, ja he voivat keskittyä monimutkaisten ja vaativien asioiden hoitamiseen, kun usein kysytyt, tavanomaiset asiat eivät vie turhaa aikaa.

Ninchatin chatbotissa valinnat tehdään valintapainikkeilla, jolloin chatbotin käyttäminen on helppoa ja selkeää myös esimerkiksi ikäihmiselle tai maahanmuuttajalle. Asiakkaan ei tarvitse kirjoittaa kysymystään itse, vaan hän voi valita kysymyksensä valintapainikkeita käyttämällä.

Chatbotin avulla voi myös helposti hoitaa esimerkiksi materiaalitilaukset, jolloin pitkien lomakkeiden täyttäminen jää pois. Myös lähetteen teko ja reseptin uusiminen onnistuvat vaivattomasti ja tietoturvallisesti.

Ole läsnä 24/7 Ninchat chatbotin avulla

Ninchat chatbot päivystää silloinkin, kun sinä nukut! Chatbotilla voidaan hoitaa kaikki päivystysaikojen ulkopuolella tapahtuvat palvelupyynnöt. Tämä parantaa asiakaskokemusta, koska vastauksen kysymykseen voi saada mihin vuorokauden aikaan tahansa ja jonottamatta. Asiantuntija puolestaan voi keskittyä ratkomaan hankalimpia kysymyksiä, joihin chatbot ei pysty vastaamaan.

Chatbotin avulla keräät asiakastiedot helposti myös päivystysaikojen ulkopuolella. Chatin ollessa suljettuna asiakas voi jättää yhteydenottopyynnön chatbotin välityksellä ja häneen voidaan olla yhteydessä myöhempänä ajankohtana. Näin palvelu tavoittaa asiakkaan silloin, kun se hänelle parhaiten sopii.

Ninchatin chatbot pystyy hoitamaan itsenäisesti esimerkiksi materiaalitilaukset ja reseptin uusintapyynnöt. Näihin toimintoihin ei tarvita ihmistä lainkaan, mikä säästää asiantuntijan aikaa.

Miten Ninchat voi auttaa?

Ninchat chatbotin avulla hoidat esitietojen keräämisen helposti ja tietoturvallisesti, jolloin sinulla on kaikki tarvittava tieto asiakkaastasi chatin alkaessa. Ninchat chatbotin avulla voit myös ohjata asiakkaan olemassa olevan tiedon lähteelle linkkien avulla. Näin palvelut ovat helposti löydettävissä samassa paikassa, yhdellä silmäyksellä. Kun asiakas painaa linkkinappia, hän pääsee suoraan valmiiksi kirjoitettuun vastaukseen. Useinmiten tämä riittää asiakkaalle, jos aihe ja vastaus ovat riittävän yksinkertaiset ja selkeät.

Esitietojen kerääminen ja ukk-linkkien tarjoaminen saattavat vaikuttaa myös pitkiin jonotusaikoihin. Kun kaikki esivalmistelut on jo tehty asiakastapaamisen alkaessa, jää itse tapaamiselle enemmän aikaa, ja toisaalta asia on mahdollista hoitaa nopeammin. ukk-linkkien käyttäminen lyhentää jonotusaikaa, koska vastaukset ovat saatavilla ilman jonotusta.

Ninchatin chatbotin käyttöönotto on edulinen, nopea ja suoraviivainen projekti, joka tehdään yhteistyössä meidän kanssamme. Valmiin toteutuksen saa jopa kahdessa viikossa.

Haluatko kuulla lisää Ninchatin chatbotista?

Powered by Blogger.