Ninchat - Secure chat for your enterprise

March 27, 2018

EU:ssa aloitetaan soveltamaan Yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation) 25.5.2018 alkaen. 
GDPR tuo yrityksille lisää velvollisuuksia, mutta samalla se yhdenmukaistaa tietosuojalainsäädäntöä EU-alueella.
Ninchat on jo GDPR yhteensopiva; kerromme tässä kirjoituksessa mitä asioita chatin suhteen on otettava huomioon. 




Mikä on GDPR?

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 eli GDPR:n soveltaminen alkaa 25.5.2018. 

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on mm. oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikaista tai poistaa väärät tiedot ja saada omat tietonsa siirrettyä toiseen järjestelmään. Henkilötietojen osalta on varmistettava niiden turvallinen käsittely, ilmoittaa tietoturvaloukkauksista viranomaisille sekä asianosaisille, osallistua tarvittaessa viranomaiskatselmuksiin sekä organisaation tulee nimetä tietosuojavastaava. Tiedon tallennus ja siihen pääsy tulee suunnitella turvallisesti ja rajoitetusti. Organisaation on myös aktiivisesti ylläpidettävä ja testattava tätä kyvykkyyttä.


Ninchat toimii tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelijänä eli tietoja käsitellään asiakkaan kanssa sovitun ohjeistuksen mukaisesti.

Järjestimme syksyllä 2017 aiheesta miniseminaarin. Katso oheinen videokooste Reaktorin Iiro Loimaalan GDPR-luennosta.

Mitä asioita rekisteriselosteessa tulisi huomioida chat-palvelun suhteen?

Chat-palvelua käytettäessä tulee oman verkkosivun rekisteriselosteessa kertoa miten keskustelutietoa käsitellään. Selosteessa voi esimerkiksi mainita:
- Verkkosivuilla on käytössä chat-palvelu; mikä palveluntarjojaja on käytössä
- Mitä chat-keskusteluille tapahtuu (esim. talletetaanko keskustelut, kuinka pitkäksi aikaa, missä maassa tietokanta sijaitsee ym.)
- Mitä muuta tietoa välitetään chat-keskusteluun (esim. millä sivulla käyttäjä on, laitetiedot, ip-osoite ym.)

Tietoturva ja yksityisyys Ninchatissa

Ninchat sovittaa GDPR:n vaatimukset asiointiin aina yhdessä asiakkaan toimintamallia vastaavaksi - esimerkiksi miten toimitaan tunnistamattomien ja tunnistettujen asiakkaiden osalta, mitä tietoa välitetään keskusteluun ja milloin tiedot poistetaan. 

Ninchat toteuttaa mm. seuraavia tietoturvamenettelyjä:
- Tiedot sijaitsevat EU:ssa
- Verkkoyhteys on salattu (TLS)
- Tiedot on tallennettu salatusti 
- Asiakkaalla on mahdollisuus määritellä keillä organisaatiossa on pääsy keskusteluihin
- Keskustelujen lukemisesta syntyy logimerkintä
- Kirjautuminen voidaan kytkeä automaattisesti asiakkaan järjestelmään (SSO)
- Asiakaspalvelijan pääsy järjestelmään on mahdollista rajata (esim. VPN)
- Tunnistetun asiakkaan tieto voidaan välittää keskusteluun 
vahvasti salattuna  (Ninchat Secure Metadata)
- Keskustelut voidaan poistaa automaattisesti asiakkaan määrittelemän ajan jälkeen
- Keskustelut on mahdollista siirtää asiakkaan omaan CRM-järjestelmään

Ninchat on tietoturva-auditoitu kesäkuussa 2017 ulkopuolisen tahon toimesta ja yrityksen henkilöstö on valmiiksi turvallisuusselvitetty.

Onko oma organisaationne ja palveluntarjoajanne valmistautunut tulevaan tietosuoja-asetukseen? Ota yhteyttä jos kiinnostuit GDPR-yhteensopivasta turvallisesta asioinnista!

Luettavaa: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf


September 19, 2017

Ninchat is proud to participate in Vertical 2017 fall batch.
Vertical is the first Nordic digital health and wellness startup accelerator. It runs a four-month accelerator program twice a year in Helsinki, Finland.

On August, with eight other innovative startups, we began a 4-month acceleration program at Vertical. Together with partners such as Samsung, The Hospital District of Helsinki and Uusimaa and Fazer, we will be revolutionising digital health as you know it.

Read more: http://www.vertical.vc/fall2017batch/#.WcEfDsgjGUk


Ninchat Sessions #2

,

Ninchat Sessions #2 was held in the beginning of June, here at Maria 0-1 hub, Helsinki. 
We would like to thank everyone for your participation and attendance at our event! We had a lovely evening and enjoyable show.












October 21, 2016


On September 13th, we hosted the first Ninchat Sessions at Maria 0-1 Startup Hub, Helsinki.
The event brings together the people creating digital transformation, across different industries.

We were happy to hear about customer care chat experiences and success stories from 

- The Dutch Police  -  A case how the Dutch Police is building an online community where the police & young adults meet frequently around contemporary topics.
- Terveystalo  -  How the largest healthcare service company in Finland is using secure, cross platform chat in OmaTerveys web and mobile applications.
- Aurinkomatkat  -  A case how  the largest package tour agency in Finland is digitalizing their travel experience using new Aurinkomatkat mobile app that allows customers to chat with destination guides before, during and after the trip.
- Swica  -  A case how one of the leading health and accident insurers in Switzerland, a leading Swiss health insurance company, is transforming its sales in a distributed operational environment.

New Ninchat features were also presented, including audio & video chat, predefined canned messages, conversations tags, notes and a glimpse to the upcoming Ninchat design update.

Thank you for all participants and see you next time!


Antti and Ville talking about new Ninchatfeatures

       



May 24, 2016

Here's a little tutorial post for you.

You may be happy running Ninchat in your favourite browser, but did you now there are ways to make your team communication and handling of customer service chat queues even better?

We gathered a few tips for more advanced use of Ninchat for Chrome, Firefox and Internet Explorer users.

Run Ninchat like a desktop application (Chrome)

If you're a Chrome user, you can use Ninchat like a desktop application. The desktop application runs in its own window, separate from the browser. It can be pinned to Windows taskbar and Start menu, so you can quickly access and start Ninchat at any time and you don't have to find it amongst the browser tabs.

Here's how to do it: Go to Ninhat App page on Chrome Web store: https://chrome.google.com/webstore/search/ninchat and click "Add to Chrome".


2) After installing the app, you will find Ninchat in your Chrome Apps: chrome://apps
Open the apps page and right-click the Ninchat icon. Select it to "Open as a window" and then again right-click and select "Create shortcuts..."


This will create Ninchat "application shortcut" to your desktop and Ninchat opens in its own window. As said, you can pin Ninchat to your taskbar and Start menu to quickly access Ninchat.
The desktop application works otherwise just like in browser - notifications and other functions work fine.

 

Pin and auto-start Ninchat tab (Firefox)

While Firefox does not have desktop application feature like Chrome, you can pin the Ninchat tab to the browser and keep Ninchat always open and just a click away. Pinned tab is small and can't be closed by accident, and it's automatically open when you start Firefox.

How to do it: Open Ninchat in Firefox and right-click the tab and select "Pin Tab".


That's it. Now you see the Ninchat tab small on the left. It also shows a notification icon when something happens in Ninchat.

 

Pin Ninchat to Windows taskbar (Internet Explorer)

Here's a cool tip for Internet Explorer (IE) users! While the browser lacks the support for desktop notifications, we have something similar for you.

Instructions: IE allows you to create kind of similar desktop applications from websites. Open Ninchat.com in IE and click the Tools menu (gear icon). Select "Add site to apps" and in the following popup window, click "Add".


Ninchat then opens up in a new window and you will see Ninchat in the Windows taskbar. Right-click the taskbar element and select "Pin to taskbar". This way you can quickly access and start Ninchat from there at any time. You can now also find Ninchat from the Windows Start menu.


The cool part: Taskbar element also works as a notifier. When you don't have Ninchat open and customer enters a chat queue, the Ninchat bar starts to blink and you will instantly notice the customer!

(Please note that the newer Edge browser, that ships with Windows 10, does not have this feature yet. But you can still start Internet Explorer from Edge's menu, and do this with it.)

 

Set audio and desktop notifications

Even if you stick with a normal browser, remember to enable audio and desktop notifications for Ninchat (the latter available in Chrome, Firefox and Safari browsers). Notifications allow you to instantly react to new messages, customers in chat queue, etc. - even when you are not looking at Ninchat window.

To do this, go to User Settings. Click the Notifications tab. To use desktop notifications, you may need to first enable the feature for your browser. Click Enable. Follow additional instructions if necessary.


Now you can set notifications for wanted events. When a notification event occurs, Ninchat plays a sound and / or shows a notification box on your desktop when you don't have Ninchat window active.


That's it. We hope these tips make your Ninchat usage even better!

If you any questions about Ninchat, just click the chat buttons on the bottom right.
We are happy to help :)

October 12, 2015

Another prize for team Ninchat in 2015. This week Ville travelled to Barcelona for Pathways White Bull summits event along with other Finnish startups.

At Pathways was held also 2015 Bully Awards, where White Bull and a panel of renowned industry analysts, journalists and experts honor bright tech stars demonstrating excellence in innovation, leadership, and growth potential.

And we got awarded in the Young Bulls category that honors early stage companies! We are very excited about the recognition of Ninchat as a Young Bull. Being a small but fast growing company winning helps us to spread the Ninchat & real-time messaging revolution further. Thank you all jury members and the White Bull Summits!

Earlier this year we have already won the Best Online Ad category and Honorary award for Best UX Design at Grand One 2015, the leading Finnish digital competition. In Nordic Startup Awards Finland 2015 we were awarded as the winner of Best Bootstrapped category.



Other Finnish companies did well too. Kiosked, Repack, Smarpshare, Soil Teicos, Pharma Scout and Tespack were among the winners. Congrats to all!


Finnish delegation at Barcelona

February 25, 2015

Grand One competition is the leading annual competition for new successful digital campaigns and products in Finland.

Ninchat was used by our business partners in their competition entries, here are the six Ninchat use cases in the Grand One competition 2015. Ninchat is a flexible communication platform suitable for all forms of customer communication.

Would you like to use Ninchat in your organization? Check out a 2 minute video about our use cases: https://www.youtube.com/watch?v=QYYoa5rn-rs

Are you interested in learning more about how Ninchat can help you to improve your site visitor engagement and customer satisfaction while increasing sales and simultaneously decreasing costs?

Send us a message at info@ninchat.com.

1. VEIKKAUS (Finland's National Lottery)




How Ninchat was used: We got an idea that Ninchat could be embedded inside a web/mobile ad-banner and take it to popular sites. We got together with Veikkaus and TBWA and made a Eurojackpot themed campaign where popular Finnish rap-superstar 'Elastinen' was live chatting about dreams: What are your dreams, what would you do if you won 26M€?.

Ninchat was embedded for 60 minutes in the front page of Iltasanomat.fi, Veikkaus.fi and Basso.fi.

Link to the competition entry: http://www.grandone.fi/tyot/60minbannerissa

2. SLUSH mobile app Live Help Desk by Ninchat



How Ninchat was used: Slush used Ninchat for the event customer communication. Ninchat was embedded inside SLUSH Android, iOS and WP apps, and on the SLUSH website to enable public customer support wall, private 1-1 discussions and live stage feeds. During the 3 conference days over 800 customers were served.

Link to the competition entry: http://www.grandone.fi/tyot/slushapp

More Info about Ninchat & SLUSH: http://blog.ninchat.com/2014/12/slush2014-help-desk-audience-engagement.html

3.  YLE #A2-ILTA



How Ninchat was used: Yle A2-ilta is a national prime time TV-debate show about controversial topics. Ninchat was used in open journalism / public A2-ilta planning live chats between the journalists & audience on the YLE website before the event. Ninchat was also used to engage YLE site visitors during the live show sessions and to crowdsource for ideas against school bullying.

Link to the competition entry: http://www.grandone.fi/tyot/a2ilta

4. OTHER / YLE #Kisahuuto



How Ninchat was used: Ninchat provided live customer engagement during the Olympics. Ninchat was embedded into Kisahuuto's front page.

Link to the competition entry: http://www.grandone.fi/tyot/kisahuuto

5. OTHER / YLE #Kysysuoraan



How Ninchat was used: Ninchat was a core communication element that allowed live discussion in the anti-racism campaign. Ninchat was embedded into Kysysuoraan.net front page. Discussion topics were quite provocative and sensitive, thus Ninchat's flexible anti-troll & moderation features were very valuable while managing the discussion.

Link to the competition entry: http://www.grandone.fi/tyot/kysysuoraan

6. REAKTOR / HELLOWORLDOPEN Coding Competition



How Ninchat was used: Ninchat provided embedded chat into Hello World Open competitor dashboard. Chat was used by the competitors and competition hosts. Ninchat created a feeling of community into the application.

Link to competition entry: http://www.grandone.fi/tyot/helloworldopen
Powered by Blogger.