June 8, 2023

Lomien lähestyessä on hyvä hetki miettiä chatin loma-asetuksia. Tässä blogissa kerromme Ninchatin chat-jonojen asetuksiin liittyviä vinkkejä ja hyödyllisiä käytäntöjä. Jonojen asetuksissa pääkäyttäjä voi määritellä ajastukset, poikkeukset ja lomaviestin. Tallennetulla yhteydenotolla asiakas voi kätevästi jättää viestin ja Lomatauko -toiminnolla voidaan tauottaa chat. Nämä palvelut voidaan määritellä pääkäyttäjän toimesta tai tilata Ninchatilta.

Ajastukset kuntoon 

Viikkoaikataulun avulla chat voidaan helposti ajastaa erikseen jokaiselle päivälle. Chatin ollessa kiinni pidemmän aikaa voi aikataulun kytkeä pois päältä. Näin jono pysyy suljettuna, kunnes ajastukset taas otetaan käyttöön. Tämä käy yhdellä klikkauksella “Ota aikataulu käyttöön” -kohdassa. Tarkemmat ohjeet löydät Ninchatin tukisivustolta.

Lomien ajaksi on hyvä myös muistaa asettaa erillinen suljettu -viesti asiakkaan näkymään kertomaan heille milloin chat on seuraavan kerran avoinna. Pääkäyttäjällä on mahdollisuus muokata sisältöä tai muutoksen voi pyytää Ninchat -tukikanavan kautta. 

Aseta poikkeusajastukset vuosittain toistuville pyhäpäiville

Chat-jonoihin on mahdollista tehdä viikkoaikataulusta poikkeavia ajastuksia, jotka toistuvat vuosittain samoina päivämäärinä (esimerkiksi itsenäisyyspäivä, jouluaatto, uusivuosi, loppiainen ja vappu). Huomioi, että poikkeuksilla ohitetaan asetettu viikkoaikataulu. Jono voidaan ajastaa aukeamaan ja sulkeutumaan erillisen aikataulun mukaan tai se voidaan tarvittaessa sulkea kokonaan. Katso tarkemmat ohjeet Ninchatin tukisivustolta.

Muista myös asetus yksittäiselle poikkeukselle

Jonoille voi myös luoda yksittäisen poikkeuksen. Tällöin poikkeusaikataulu on voimassa vain yhden kerran, eikä toistu seuraavana vuonna (esimerkiksi tiimin virkistyspäivä, koulutuspäivä tai vaihtuvat arkipyhät). Yksittäisen poikkeusajastuksen asettaminen toimii samalla periaatteella kuin vuosittain toistuvat. Kuvallinen ohje löytyy Ninchatin tukisivustolta.

Tallennetut yhteydenotot varmistavat asiakkaan viestin perilletulon myös loman aikana

Tallennettu yhteydenotto -toimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi chatin ollessa kiinni, jolloin asiakas voi helposti jättää viestin. Yhteydenotot tallentuvat jonon tapahtumiin ja ne voidaan käsitellä, kun ammattilainen on taas paikalla. Katso tarkemmat ohjeet Ninchatin tukisivustolta.

Lomatauko -toiminnolla tauotat chatin ja räätälöit sisällön ennakkoon

Chat on myös mahdollista tauottaa Lomatauko -toiminnolla, jonka voi tilata Ninchatilta. Päälle ja pois asettaminen on helppoa ja pääkäyttäjä voi määritellä räätälöidyn sisällön ja viestin asiakkaan näkymään. Ohje löytyy Ninchatin tukisivustolta ja tarvittaessa neuvoa voi kysyä tukikanavalta.

March 10, 2023

Asiakaslähtöisyys ja ketteryys asiakkaan ongelman ratkaisussa saa aikaan hyviä yhteistyösuhteita. Vaatii kuitenkin molemminpuolista uskallusta tarttua muutokseen. “Terveystalo ja Ninchat ovat oiva esimerkki siitä, miten iso ja pieni voivat yhdistää voimat vaikuttavuuden saavuttamiseksi.” lausui Kenneth Salonius Lääkäripäivillä pidetyn Startupit ja terveydenhuollon tarpeet -keskustelupaneelin aluksi.

Oikeita, olemassa olevia ongelmia ratkaisevat innovaatiot syntyvät lääketieteellisen ja teknologiaosaamisen yhdistämisestä. Digitaalisia ratkaisuja tarvitaan muun muassa spesifeihin asiakaspolun ongelmiin. Tarvitaan rohkeutta sekä isoilta toimijoilta että pienyrittäjiltä heittäytyä, jotta ekosysteemit voivat kehittyä. Tulevaisuuden digipalvelut ovat jo täällä ja niiden kehittymisen myötä teknologia-alan osaaminen on välttämätöntä.

“Pitää keksiä keinoja miten nykyisillä käsipareilla pystytään tekemään enemmän ja vaikuttavammin” -Jani Tikkanen

Potilaan tehokas palveleminen vaatii uudenlaista ajattelua, kuten arvoverkkomallia. Arvoverkkoajattelussa eri toimijat, kuten asiakasviestintään, ajanvaraukseen tai potilastietojärjestelmiin keskittyneet yritykset, toimivat yhdessä muodostaen yhtenäisen palvelukokonaisuuden. Vaatii uskallusta lähteä kokeilemaan, jotta voi muodostua ihan uudenlaisia ympäristöjä ja ajatella asioita totutun ulkopuolelta. Avoimella keskustella luodaan uusia tulevaisuutta kestäviä palveluita, joihin kuuluvat digitalisaatio, teknologia ja eri digitaaliset palvelut. 

Tietoturvallisuus ja mukautuminen asiakkaan tarpeisiin ovat tekijöitä, joita asiakkaat arvostavat ja pitävät tärkeinä. Oleellista on tunnistaa asiakkaan ongelmia, suunnitella, miten niitä voidaan ennaltaehkäistä, ja säästää aikaa muun muassa automatisoinnin avulla. Myös ymmärrys terveydenhuollon vaikuttavuudesta loppuasiakkaaseen, potilaaseen, on tärkeä näkökulma. 

Koodaava sairaanhoitaja ja muita tulevaisuuden tekijöitä

Jani Tikkanen kannustaa kollegoita lähtemään rohkeasti mukaan kehitystyöhön vaikka neuvonantajan roolissa. Tarvitaan intohimoa, tavoitteellisuutta sekä johtamista, joka mahdollistaa tehokkaan kehittämisen. Pitää olla tietynlaista nälkää ratkaista asioita ja startupien kanssa on mahdollista aidosti kehittää uutta. On välttämätöntä ottaa mukaan hoitaja tai lääkäri suunnitteluun. Näin tuotteesta voi tulla toimiva.  Terveystalo mahdollistaa eri kasvupolkuja alan digiosaajiksi, sekä lääkäreille että muille terveydenhuollon ammattilaisille.

“Terveydenhuoltoalan ammattilaisten roolissa on paljon kiinnostusta kasvaa uuden tyyppisiin terveydenhuollon alan rooleihin, jossa esimerkiksi koodaava sairaanhoitaja on ihan jumalattoman kova assetti tulevaisuudessa.” -Kati Sulin

Asiakaslähtöisyys on avainasemassa yhteistyön onnistumisessa

Pienen ja ison yrityksen yhteistyössä on paljon potentiaalia. Tavoitteena on palvella asiakkaita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Hyviä yhteistyösuhteita luodaan asiakaslähtöisellä ongelmanratkaisulla, mikä johtaa asiakastyytyväisyyden kasvuun ja uudenlaisiin tapoihin toimia. Vaatii kuitenkin molemminpuolista joustavuutta ja uskallusta tarttua muutokseen. 

“Startupin erityispiirre on, että pieni yhteisö laittaa intohimonsa tavallaan tämän toimialan näkökulmasta niche tekemiseen.” -Kati Sulin 

Terveystalo tekee yhteistyötä useiden pienempien yritysten kanssa ja tarjoaa toimivia ratkaisuja asiakkailleen hyvin laaja-alaisesti. Terveysalan palveluprosesseja on paljon ja digitaaliset palvelut kehittyvät koko ajan. Yhteistyö myös pienten toimijoiden, kuten Ninchatin, kanssa tuottaa arvoa molemmille osapuolille.

 “Pieni, omaan tuotteeseen fokusoitunut yritys tuottaa palvelun tehokkaasti ja joustavasti.” - Ville Mujunen

Ninchat on yli 10 vuoden aikana kehittänyt tuotteen, joka palvelee useita eri asiakkaita. Yrityskaupan myötä Ninchatin ja Terveystalon yhteistyö syventyy ja tuottaa entistä vahvempia terveydenhuollon palveluratkaisuja. 

Tämä blogi perustuu tammikuussa 2023 Lääkäripäivillä pidettyyn “Startupit ja terveydenhuollon tarpeet” -paneelikeskusteluun yrittäjyydestä ja erilaisten yritysten yhteistyöstä. Paneelin puheenjohtajana toimi Kenneth Salonius Verticalilta ja panelisteina toimivat Kati Sulin Terveystalosta, Jani Tikkanen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta ja Ville Mujunen Ninchatilta.

November 1, 2022

 01.11.2022

Terveystalo on ostanut 25.10.2022 päivätyllä sopimuksella Somia Reality Oy:n, joka tuottaa Ninchat-nimellä chat- ja videoyhteys-ratkaisuita muun muassa terveydenhuollon etäpalveluihin.

Terveystalo on tehnyt yhteistyötä Ninchatin kanssa jo vuodesta 2016. Koronapandemian myötä etäpalveluratkaisuista tuli Terveystalolle keskeinen tapa tuottaa terveydenhuollon palveluita laajalle asiakaskunnalleen ajasta ja paikasta riippumattomasti ympäri Suomea.

− Olemme jo vuosia rakentaneet Ninchatin chat- ja videochat-yhteyksiä tarjoavan teknologia-alustan päälle lisäpalveluita kuten hoidon tarpeen arviointia ja kiireetöntä viestipalvelua. Ninchatin oston myötä saamme käyttöömme vahvan, tietoturvallisen ja johtavan etäterveydenhuollon teknologia-alustan ja voimme entistä saumattomammin yhdistää siihen kaikki Terveystalon palvelut ajanvarauksesta ammattilaistemme vastaanottoihin. Tällä yrityskaupalla otamme myös digitaalisessa liiketoiminnassamme seuraavan askeleen kohti SaaS-maailmaa. Asiakkaillemme tämä tuo Suomen johtavan etäpalvelukokonaisuuden, sanoo Terveystalon digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kati Sulin.

− Ninchat on systemaattisesti panostanut terveydenhuollon digitaalisen palvelualustan ja asiakkuuksien kehittämiseen. Yrityskauppa mahdollistaa uudenlaisia yhteistyömalleja julkisen ja yksityisen sektorin digitaaliseen palvelutarjontaan. Tiimimme odottaa kovasti uutta tiiviimpää yhteistyötä, sanoo Somia Reality Oy:n toimitusjohtaja Ville Mujunen.

− Tämä yrityskauppa vahvistaa asemaamme tulevien hyvinvointialueiden ensisijaisena etä- ja digipalveluiden kumppanina. Ninchatin teknologia on jo nyt Terveystalon julkiselle sektorille tuotetun digialustamme ytimessä. Yrityskaupan myötä alustaratkaisumme ovat käytössä jo nyt tulevien hyvinvointialueiden alueilla, jatkaa Sulin.

Kaikki Somia Reality Oy:n työntekijät siirtyvät Terveystaloon vanhoina työntekijöinä.  


August 12, 2022

Sekasin-chatissa päivystää lähes 2000 vapaaehtoista ja ammattilaista valmiina auttamaan nuoria. Sekasin-chatin palvelut, kuten yksilö- ja ryhmä chat sekä sisäiset tukitoiminnot, toimivat Ninchatin alustalla. Tietoturvanäkökulma on Sekasin-kollektiiville tärkeä asia. Sekasin-chatilla on keskustelujen sisältöön täysi kontrolli, mikä mahdollistaa myös tietoturvallisen yhteistyön kumppanien kanssa.

Sekasin Kollektiivi on järjestöjen verkosto, joka hallinnoi muun muassa Sekasin-chattia. Yhteistyö Ninchatin kanssa on jatkunut jo vuodesta 2016 ja kaikki sai alkunsa YLE:n kampanjasta, kun chatti avattiin viikoksi. Tarkoituksena oli pitää palvelu auki vain kampanjan ajan, mutta ensimmäisen viikon aikana yhteydenottoja tuli yli 13 000, joten palvelua päätettiin jatkaa. 

"Meidän missio on että kukaan nuori ei jäisi pahan olonsa kanssa yksin."

 -Satu Raappana

Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille. Chattiin ei tunnistauduta, joten nuoret voivat puhua siellä täysin anonyymisti. Palvelu on tavoittanut parhaimmillaan yli 170 000 nuorta vuodessa ja puheenaiheet liittyvät muun muassa pahaan oloon, ihmissuhteisiin ja omiin tunteisiin. 

Sekasin-chatin toimintoja ja käytettävyyttä on kehitetty yhteistyössä Ninchatin kanssa jatkuvasti. Toiminnanjohtaja Satu Raappana totesi Ninchatin olevan helppokäyttöinen ja mukautuva. Hän mainitsi tiimin luoneen useita sisäisiä kanavia eri tarkoituksiin. Sisäisiä kanavia käytetään muun muassa tiedonvälitykseen vuoronvaihdon yhteydessä. Uusien vapaaehtoisten haastattelut toteutetaan myös sisäisillä videokanavilla.

Ninchat on helppokäyttöinen ja luotettava paikka chat-keskustelujen käymiseen sekä datan säilyttämiseen. Sekasin-chatista syntyvää dataa hyödynnetään tutkimuksissa keskustelijoiden luvalla ja yhteistyötä tehdään myös muiden auttavien tahojen kanssa. 

Sekasin-chatin ainutlaatuista dataa käytetään tutkimushankkeissa

Sekasin-chat on mukana kahdessa tutkimushankkeessa, joissa hyödynnetään chateista kertynyttä dataa. THL:n Puhti-hanke tutkii palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertyvän datan hyödyntämistä terveyden edistämisen johtamisessa. Hankkeen aikana on esimerkiksi huomattu, että nuoret ja ammattilaiset käyttävät erilaista kieltä, ja tähän aiotaan jatkossa kiinnittää huomiota chatin kehittämisessä. Nuorisotutkimusverkoston hanke puolestaan tutkii yhteistöitä ja hyviä käytäntöjä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tutkimuksiin kysytään aina lupa ennen chattia esikyselyllä sekä nuorelta että päivystäjältä ja vain niiden keskusteluiden dataa käytetään, joihin on molemmat luvat saatu. 

Vahvempaa tukea yhteistyössä Kelan ja Ohjaamojen kanssa

Sekasin-chat tekee yhteistyötä myös Kelan ja Ohjaamojen kanssa. Kelan chat-palveluihin nuori saa Sekasin-chatista keskustelulinkin, jonka avulla hän pääsee varaamaan ajan Kelan palveluihin. Sekasin-chatin tiimi puolestaan on yhteydessä Kelaan tietoturvallisesti Ninchatin sisäisillä kanavilla. Ohjaamojen kanssa toteutettava viiden kerran DigiOnni-verkkovalmennus toimii myös kokonaan Ninchatissa. Palvelun tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen psykososiaalista terapeuttista tukea täysi-ikäisille Sekasin-chatin käyttäjille. 

“Jokainen meistä on joskus vähän sekaisin.” -Satu Raappana

 

Satu Raappana kertoi Sekasin-chatin ja Ninchatin yhteistyöstä joulukuussa pidetyssä Ninchat Sessions @ Slush -tapahtumassa.


June 20, 2022

Satasairaala pilotoi syksyllä 2021 Ninchatin vahvan tunnistamisen videovastaanottoa diabeteksen hoidon tukena. Etävastaanotolla voidaan ohjata apuvälineiden käyttöä, purkaa verensokerimittareita ja insuliinipumppuja sekä tarkastella niiden dataa yhdessä ilman, että potilaan ja hoitajan tarvitsisi olla samassa paikassa. Palvelun todettiin olevan yksi työkalu työkalupakissa tukemaan omahoitomallia, ja se mahdollistaa parempien hoitotulosten saavuttamisen, kun voidaan olla tiiviimmin yhteydessä.

Diabeteshoitaja Marja Rautavirta, Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuuluvasta Satasairaalasta, esitteli diabeteshoitajan etävastaanotto pilotin tuloksia Ninchat Sessions @ Slush -tapahtumassa. Palvelulla voidaan täydentää ja tehostaa nykyisellään käytössä olevia fyysisiä käyntejä ja puhelinkontakteja. Tämä tukee sekä asiakkaan omahoitoa että henkilökunnan työtä. Etävastaanoton etuna on näköyhteys, joka helpottaa potilaan ja hoitajan välistä kommunikaatiota. Osallistaminen on erilaista kuin puhelimessa puhuessa ja hoitosuhde paranee tavattaessa ”asiakkaan kotona”.

Diabetes on sairauden toteamisen jälkeen pääasiallisesti omahoitoinen sairaus, mikä tarkoittaa, että diabeetikko on itse vastuussa hoidostaan ja saa ohjausta ja tukea hoitopaikasta. Varsinkin tyypin 1 diabeteksen hoidossa hyödynnetään teknologiaa hoidon tukena, jolloin uusien innovaatioiden hyödyt saadaan käyttöön. Mutta laitteiden ja välineiden käyttö sekä niiden tuottaman datan analysointi vaatii myös ohjausta ja tukea. Voidaankin sanoa, että potilaan ja hoitajan välillä on valmennussuhde. Tähän etävastaanotto soveltuu erinomaisesti.

“Teknologian käyttö diabeteshoitotyön apuna sopii hyvin, erityisesti sairauden omatoimisuuden vuoksi” -Marja Rautavirta

Ninchat alusta auttoi osallistamaan sekä tukemaan omahoitoa  

Ninchatin vahvan tunnistamisen mahdollistava ratkaisu tarjosi monipuolisesti apua työskentelyyn. Pilotin aikana huomattiin muun muassa, että etäyhteyden hyödyntäminen vähentää sairauskeskeisyyttä. Palvelu myös osallistaa potilaan ja tämän läheiset hoitoon. Videon välityksellä oli myös mahdollista kommunikoida ilman maskia, mikä koettiin työskentelyä helpottavana asiana. Lisäksi etävastaanotto vähentää asiakkaan poissaoloja työstä, sillä hoitajan voi tavata vaikka lounastauolla. Tapaamiset ovat myös usein lyhyempiä kuin fyysiset vastaanotot, vaikka vastaanottoajan lyhentäminen ei sinällään ole tarkoitus. Se kuitenkin mahdollistaa esimerkiksi nopeat kysymykset. Etävastaanoton avulla voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta sekä säästää asiakkaan aikaa, kun sairaalaan kulkeminen jää pois. Myös tilapäisesti ulkomaille muuttavan diabeetikon hoitosuhde on mahdollista säilyttää tämän vastaanottotyypin ansiosta.

Marja Rautavirta kommentoi seuraavasti: “Palaute on ollut hyvää. Alueellamme on pitkät välimatkat ja kontrollikäynteihin kuluisi opiskelijoilla / työssä käyviltä monta tuntia aikaa. Etävastaanotolla voivat olla mm. lounastauolla. Itse pidän tästä vastaanottotyypistä ja uskon, että tulevaisuudessa nämä lisääntyvät. Diabeteksen hoidossa käytettävät omahoidon seurantalaitteet mahdollistavat tietojen (glukoosiarvojen, insuliiniannosten yms.) tarkastelun hoitopaikassa ilman, että potilas on paikalla. Jo viimeaikaiset tutkimukset todistavat, että tämä on hyvä toimintatapa ja jää aikaa niille potilaille, jotka todella tarvitsevat läsnäolovastaanottoa.”

“Tulevaisuus on tässä ja nyt”

Virtuaalisen / digitaalisen diabetesvastaanoton pitäisi olla kaikkien diabeetikoiden saatavilla. - Marja Rautavirta

Marja Rautavirta esitteli Satasairaalan diabeteshoitajan vastaanoton pilotointia joulukuussa pidetyssä Ninchat Sessions @ Slush -tapahtumassa.

June 7, 2022


Sisäisten konsultaatioiden muutostarve kasvaa jatkuvasti. Ammattilaisten välinen kommunikaatio vaatii ratkaisuja, jotka mahdollistavat helpon ja sujuvan oikeanlaisen tiedonsaannin oikeaan aikaan. Etänä toteutettavien sisäisten konsultaatioiden tulee olla sekä tietoturvallisia että joustavia ratkaisuja. Näin potilaita voidaan palvella nopeammin ja täsmällisemmin. Tämä parantaa myös ammattilaisten välisen tuen saamista, tiedon jakamista sekä tehostaa ongelmanratkaisu kapasiteettia.

Potilaisiin liittyvät asiat vaativat aina tietoturvallisia ratkaisuja ja siksi vahva tunnistautuminen on usein välttämätöntä. Kommunikaatiota ja asiakasvirtoja voidaan kehittää tarkastelemalla eri toimintojen tilastoja ja tietoja toiminnan eri osa-alueista. Kerätty data tukee räätälöityjen sisäisten kommunikaatiomallien, raportoinnin sekä kustannusten kohdentamisen kehittämistä yli organisaatiorajojen.

Ninchatin avulla erikoislääkärit ja yleislääkärit eri hyvinvointialueilta voivat konsultoida toisiaan helposti sisäisen etäyhteyden avulla. Ennen chatin tai videochatin alkamista Ninchatin kevytbotti voi kerätä tietoa käsillä olevasta tapauksesta kysymysten avulla. Botin keräämä tieto nopeuttaa ja sujuvoittaa ammattilaisten työtä. Konsultoiva ammattilainen voi myös saada pääsyn potilaan henkilötietoihin, jolloin konsultoinnin hyödyt kasvavat, kun ammattilainen näkee potilaan tiedot välittömästi chatin aikana.

Etäprosessien ketteryyttä tehostavat ratkaisut mahdollistavat osaamisen hyödyntämisen laajemmalle yleisölle.

Ninchat Notifier on koettu erittäin hyödylliseksi päivystystyössä. Valittujen työpöytäilmoitusten lisäksi, saavat kaikki päivystäjät ilmoituksen myös mobiililaitteilleen. Nopein vastaaja ottaa kutsun vastaan ja aloittaa chatin. Erityisesti yöllä päivystävät lääkärit ja järjestöt käyttävät Ninchat Notifieria nopeuttaakseen chattiin vastaamista.

Ratkaisuja tietoturvalliseen etäviestintään

Ninchatin avulla sinulla on useita tapoja varmistaa turvallinen tunnistautuminen, niin ammattilaisille kuin asiakkaille. Eri käyttäjäryhmillä on usein erilaisia tunnistamistarpeita. Ninchat-alustalle kirjautuessaan ammattilaiset voidaan tunnistaa esimerkiksi organisaation AD Azurella tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorttia hyödyntäen. Asiakkaat voidaan tarvittaessa tunnistaa vahvasti ennen etävastaanottoa tai sen aikana. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi Suomi.fi-tunnistautumispalvelua.

Edistä tiedolla johtamista ja prosessien kehittämistä räätälöidyn ratkaisun avulla

Erilliset terveysorganisaatiot on usein sidottu eri potilastietojärjestelmiin ja muihin it-järjestelmiin. Ninchatin avulla eri organisaatioiden ja tahojen ammattilaiset voivat viestiä tehokkaasti Ninchat-kanavien ja asiakaspalvelujonojen avulla. Esimerkiksi sisäisellä konsultaatiokanavalla voi olla jäseniä tietyltä osaamisaluelta kaikista alueen hyvinvointiorganisaatioista. 

Sosiaali- ja terveysalan toimijat ottavat Ninchatin avulla käyttöön ratkaisuja, jotka mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen tietoturvallisesti.

Ninchatin joustavien ratkaisujen avulla on mahdollista kehittää asiakasvirtoja, joissa ammattilaiset siirtävät asiakkaan digitaalisesti etävastaanoton aikana toiselle asiantuntijalle. Sisäisiä konsultointiprosesseja voidaan virtaviivaistaa edelleen ottamalla käyttöön räätälöityjä botteja, jotka keräävät olennaisen taustatiedon. Botti ohjaa asiakkaan myös suoraan oikealle ammattilaiselle ja näin nopeuttaa asiakasprosessia ja parantaa asiakaskokemusta. Vastaanoton jälkeen asiantuntija voi ohjata asiakkaan digitaalisesti, esimerkiksi sairaanhoitajalle tai asiakaspalveluun. Arkaluonteiset asiakastiedot voidaan tarvittaessa piilottaa asiakaspalvelulta. Ammattilaiset voivat myös hyödyntää mahdollisuutta konsultoida toisiaan sisäisesti etävastaanoton aikana.The need to accelerate the transformation of secure internal consultations is leveling up at an increasing speed. Communication between professionals calls for solutions that provide fluent access to the right know-how at the right time. Remote internal consultations require reliable, secure and flexible solutions to serve patients faster and more accurately. Thus, enabling more efficient peer support, information sharing, and problem-solving capabilities.

Communication and customer flows can be improved by evaluating statistics, data, and records for multiple aspects of the operations. The collected data enables evolution of tailored internal communication models, reporting, and cost efficiency across organization borders. 

With Ninchat, specialist doctors and general practitioners from different areas can consult each other effortlessly remotely. Before entering the chat or video chat with a peer specialist, a Ninchat bot can gather specific information about the case for the consulting part. The information collected in advance will speed up and enhance the work process of the professionals. To maximize the benefits of the consultation, the specialist can also access the patient national id number and thereby see all necessary health information.

Remote solutions enhance the utilization of know-how to a much wider audience.

Ninchat’s Notifier has also proven itself highly useful in on-call solutions. In addition to selected desktop notifications, all on-call members will receive a notification on their mobile devices. Any experts on-duty can then pick up the internal request. Doctors, especially on call during the night, and non-profit organizations use the Ninchat Notifier to accelerate replying to peer support chats and be available to provide support while not being on the desktop computer.

Multiple solutions for secure remote communications 

With Ninchat, you have multiple ways of ensuring secure identification for both the professionals and the customers. Different user groups often have varying needs for identification. When signing in to the Ninchat platform, the professionals can be identified, for example, through the organization's  own AD Azure or with the national ID card for regulated social welfare and healthcare professionals. Customers can either be strongly identified before the remote reception or, if the professional recognizes the need, during the reception.

Improve data and knowledge-driven management and process development

Health organizations are often tied to different patient record systems and multiple IT systems. Professionals from various organizations can be members of the same Ninchat channels and service queues. For example, an internal consultation channel can have members from a specific area of expertise, all from different well-being service counties. Statistics and data will support the needed allocation of expenses, time spent, and the development of solutions.  

At Ninchat, we continuously see health and social service providers implementing solutions that make broad usage and sharing of knowledge, expertise, and specific information securely possible. 

With Ninchat's solutions, it is possible to develop flexible customer flows where the professionals can transfer the customer, digitally during the remote reception, to another specialist. Internal consultation processes can be streamlined further by implementing tailored bots to gather essential preliminary information and perform service direction. As a result, the bot can direct the customer to the right specialist and thereby improve the customer care process efficiency. After the reception, the specialist can also redirect the customer digitally, for example, to a nurse or to customer service. Customer-sensitive information can be hidden from the customer service if applicable. Professionals can also take advantage of the possibility to consult peers internally during the remote reception.


Powered by Blogger.